Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Федер  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Федер, В.Р. авт, 2012. Плоская традиция текстов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(4), с-ци96–107.
Федер, У. авт, 2009. Превод и традиция в православното славянство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(1), с-ци99–102.
Subscribe to Синдикирай