Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Томанова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Томанова, В. авт, 2005. Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), с-ци22–31.
Subscribe to Синдикирай