Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Тодоров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тодоров, Т.Ат. авт, 2006. Произход на една диалектна дума: изп̀авам. Българска реч, 12(2–3), с-ци70–71.
Тодоров, П. авт, 1979. Събрани съчинения, София: Български писател.
Тодоров, В. авт, 1983. Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци123–124.
Тодоров, В. авт, 1984. Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с124.
Тодоров, А. авт, 1990. Псалмы новой части Бычковской псалтыри (Sin. 6/N). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(1), с-ци49–71.
Subscribe to Синдикирай