Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Теодоров-Балан  [Clear All Filters]
Статия в списание
Теодоров-Балан, А. авт, 1919. Св. Иван Рилски и неговият манастир на Й. Иванов. Известия на българското археологическо дружество, (6), с-ци174–176.
Теодоров-Балан, А. авт, 1999. Езикова култура. Българска реч, 5(4), с-ци12–13.
Теодоров-Балан, А. авт, 1999. Десет заблуди за езика у нас. Българска реч, 5(4), с-ци14–15.
Книга
Теодоров-Балан, А. авт, 1934. Кирилъ и Методи, София: Придворна печатница.
Subscribe to Синдикирай