Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Author is Тасева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Тасева-Рангелова, К. & Герганов, Е. авт-ри, 1979. Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), с-ци18–32.
Subscribe to Синдикирай