Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Author is Стоянов  [Clear All Filters]
Книга
Стоянов, Ж. авт, 1993. Идеите за историята : ХХ век, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Стоянов, И. авт, 1999. История на българското Възраждане, Велико Търново: Абагар.
Резюме на английски език.
Стоянов, К. авт, 1999. Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език, София: Международно социолингвистическо дружество.
Стоянов, М. & Кодов, Х. авт-ри, 1964. Опис на славянските ръкописи в Народна библиотека „Кирил и Методий”, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Статия в списание
Стоянов, И.А. авт, 1981. Българските говори на територията на Съветския съюз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци237–247.
Чеппель, В.С. & Стоянов, И.А. авт-ри, 1984. Из истории форм обращения в русском, украинском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци5–12.
Стоянов, Р. авт, 2014. Каталански, каталонски, каталунски . Българска реч, 20(2), с-ци85-87.
Стоянов, А. авт, 1939. Неразяснени страни на тарикатството. Философски преглед, (4), с-ци392-396.
Стоянов, Р. авт, 2011. Поради что. Българска реч, 17(3), с5.
Стоянов, Р. авт, 2011. Природа и околна среда. Българска реч, 17(3), с-ци66-67.
Стоянов, Р. авт, 2011. Съжалявам, извинявай, прощавай. Българска реч, 17(3), с65.
Subscribe to Синдикирай