Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Стойков  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Стойков, С. авт, 1995. Любомир Андрейчин. Българска реч, 1(3), с-ци6–8.
Б
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 1993. Български тълковен речник, София: БАН.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Стойков, С. авт, 2002. Българска диалектология 4th изд, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Available at: http://promacedonia.org/jchorb/st/index.htm [Отворен на 1.07.2014AD].
Subscribe to Синдикирай