Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Стефова  [Clear All Filters]
2006
Стефова, Л. авт, 2006. Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(1), с-ци47–52.
1999
Стефова, Л. авт, 1999. Речник на Солунската легенда по пет преписа. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(2), с-ци53–77.
Subscribe to Синдикирай