Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Стефова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Стефова, Л. авт, 2006. Един препис на разказа „Кръчмарката Теофана“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(1), с-ци47–52.
Стефова, Л. авт, 1995. Един ранен пример за прехода ‘ у \textgreater и в български. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(3), с-ци73–77.
Стефова, Л. авт, 1999. Речник на Солунската легенда по пет преписа. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(2), с-ци53–77.
Стефова, Л. авт, 2003. Особени случаи на глаголно управление в Райковския дамаскин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(3), с-ци93–100.
Subscribe to Синдикирай