Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Author is Смядовски  [Clear All Filters]
Статия в списание
Смядовски, С. авт, 1981. Втори летен колоквиум по старобългаристика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(1), с136.
Смядовски, С. авт, 1985. Езикови особености на надписите от Земенските стенописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(3), с-ци39–64.
Бакалова, Е. & Смядовски, С. авт-ри, 1995. Ивановските стенописни надписи – текст и функция. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), с-ци22–65.
Смядовски, С. авт, 2005. Морфология на смъртта в християнството. Българска реч, 11(3), с-ци47–56.
Смядовски, С. авт, 1991. Похвалното слово за Ириней (!) от Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), с-ци46–53.
Subscribe to Синдикирай