Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Ралева  [Clear All Filters]
1998
Ралева, Ц. авт, 1998. Румяна Павлова на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, с-ци121–125.
1993
Богданова, С. & Ралева, Ц. авт-ри, 1993. Библиография на трудовете на Румяна Павлова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци98–103.
Ралева, Ц. авт, 1993. Зографский список Сборника царя Симеона. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), с-ци22–58.
Subscribe to Синдикирай