Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Прокопиева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Прокопиева, Т. авт, 1978. Вокални инфикси в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци35–44.
Subscribe to Синдикирай