Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Author is Петров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Петров, П. & Делев, Н. авт-ри, 1987. Българските корабостроителни термини и техните еквиваленти в руския, английския, немския и френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци28–34.
Петров, Л. авт, 1930. Чорбаджиите. Студентска борба, 4(16), с2.
Subscribe to Синдикирай