Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Пернишки  [Clear All Filters]
Статия в списание
За учредяването на 29 май 1995 г. на Българско лексикографско дружество в чест на 100-годишнината от излизането на „Речник на блъгарский язик“ на Найден Геров.
Subscribe to Синдикирай