Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Author is Пенкова  [Clear All Filters]
2008
Пенкова, П. авт, 2008. Речник-индекс на Синайския евхологий, Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
1999
Пенкова, Б. авт, 1999. Школата „Елка Бакалова“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23, с-ци104–111.
Subscribe to Синдикирай