Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Пенкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Пенкова, Б. авт, 1999. Школата „Елка Бакалова“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23, с-ци104–111.
Пенкова, П. авт, 2008. Речник-индекс на Синайския евхологий, Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Subscribe to Синдикирай