Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Author is Пашов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Пашов, П. авт, 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци309–313.
Б
Пашов, П. авт, 1999. Българският правопис. Българска реч, 5(1), с-ци11–16.
 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни
Subscribe to Синдикирай