Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 15 резултата:
Избор: Author is Пашов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Пашов, П. & Първев, Х. авт-ри, 1996. Не смесвайте оказвам и указвам. Българска реч, 2(3), с-ци23–24.
Пашов, П. авт, 1981. Работата на Секцията по езикознание на Всесъюзната конференция на тема Съветска българистика. Постижения и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци309–313.
Пашов, П. авт, 1998. Грешки при употребата на деепричастието. Българска реч, 4(1), с-ци20–23.
Пашов, П. & Първев, Х. авт-ри, 1996. Ганьо или Ганю, Стойо или Стою. Българска реч, 2(4), с25.
Пашов, П. авт, 2000. Научното дело на проф. Любомир Андрейчин. Българска реч, 6(3–4), с-ци35–38.
Пашов, П. авт, 1996. Професор Стоян Стоянов на 85 години. Българска реч, 2(1), с-ци38–41.
Пашов, П. авт, 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч, 19(3), с-ци8 – 10.
Пашов, П. авт, 1999. Българският правопис. Българска реч, 5(1), с-ци11–16.
 1. Значението на речевата култура. 2 Грешки при писане на съгласни в края на думата. 3. Писане и изговор на двойни съгласни
Subscribe to Синдикирай