Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Павлов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Павлов, И. авт, 1979. Шестнадесети софийски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци114–115.
Павлов, И. авт, 1980. Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци82–83.
Павлов, И. авт, 1980. Чешки доказателства за името Страхота. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(1), с-ци68–72.
Павлов, И. авт, 1987. Пролог Евангелия от Иоанна (І.1–18) в славянском переводе. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(4), с-ци3–17.
Павлов, Т. авт, 1949. С ботевска жар, по димитровски път – към социализъм. В Христо Ботев. София: Български писател, с 114.
Павлов, И. авт, 1992. Куйо Марков Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16, с-ци3–5.
Subscribe to Синдикирай