Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Павленко  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Павленко, Н.А. & Павленко, Н.Н. авт-ри, 1976. Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци63–69.
Павленко, Н.А. & Павленко, Н.Н. авт-ри, 1976. Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци63–69.
Subscribe to Синдикирай