Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Ощипко  [Clear All Filters]
Статия в списание
Ощипко, И.И. авт, 1996. Тамила Ивановна Панько (1935–1995). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), с-ци129–130.
Subscribe to Синдикирай