Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Осенова  [Clear All Filters]
2002
Петрова, К., Алексова, К. & Осенова, П. авт-ри, 2002. Обзор электронных ресурсов славянских языков: виды и применение. 8-ма международна конференция на МАПРЯЛ, 4-7 април 2002, Велико Търново.
Subscribe to Синдикирай