Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Author is Норман  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Норман, Б. авт, 1980. Еще раз о словосочетаниях типа чаша вода в болгарском языке (на фоне соответствующих русских словосочетаний). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци14–18.
З
Норман, Б. авт, 1981. За типологичната специфика на българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци10–13.
С
Норман, Б. авт, 1976. Синтаксическое значение и перевод с языка на язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци46–53.
Норман, Б. авт, 1979. Синтактичен каузатив в българския, руския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци23–30.
Норман, Б. авт, 1976. Система указательных местоимений в белорусском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци54–62.
Subscribe to Синдикирай