Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 51 резултата:
Избор: Author is Николова  [Clear All Filters]
Книга
Радославов, И. авт, 1992. Българска литература 1880–1930 3rd изд В. Николова, ред, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Каневска-Николова, Е. авт, 1998. Смолянският градски говор, София: Международно социолингвистическо дружество.
Глава от книга
Сенека, Л.Аней авт, 1987. За спокойствието на духа. В А. Николова, ред Избрани диалози. София: Наука и изкуство.
Статия в списание
Николова, С. авт, 2000. In memoriam [Стефан Кожухаров]. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), с-ци3–6.
Николова, Н. авт, 2004. Библиография на Кина Вачкова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(2), с-ци125–135.
Николова, А. авт, 1983. Български еквиваленти на руските инфинитивни конструкции, означаващи невъзможност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци5–15.
Николова, С. авт, 2006. В чест на Климентина Иванова. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), с-ци85–87.
Манолова-Николова, Н. авт, 2006. Датировка и локализация на една приписка за чумата. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(2), с-ци80–84.
Николова, С. авт, 2004. За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), с-ци3–41.
Николова, С. авт, 1995. За най-стария български средновековен ръкопис на Стария завет. Старобългарска литература, 28–29, с-ци110–118.
Николова, Б. авт, 2006. Заветът на св. Иван Рилски. За митовете и реалиите. Старобългарска литература, 35-36, с-ци144 – 166.
Николова, С. авт, 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (І част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), с-ци25–44.
Николова, С. авт, 1988. Кирил Туровски и южнославянската книжнина (ІІ част). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), с-ци38–51.

Страници

Subscribe to Синдикирай