Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Москов  [Clear All Filters]
1895
Москов, М. авт, 1895. История на българската литература, Търново: Книжарница Т. П. Джамджиев.
1981
Москов, М. авт, 1981. Българо-тюркски езикови контакти (езикови остатъци, състояние, проблеми). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци80–104.
1983
Москов, М. авт, 1983. Прабългарски рунически надпис. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), с-ци35–46.
1987
Москов, М. авт, 1987. Прабългарски рунически знак IYI за теонима Тангра. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), с-ци15–22.
Subscribe to Синдикирай