Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Молхова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Молхова, Ж. авт, 1984. Бохумил Трънка. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), с-ци126–127.
Д
Молхова, Ж. авт, 1976. Девета международна конференция по полско- английски контрастивни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци104–107.
М
Молхова, Ж. авт, 1976. Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), с-ци100–106.
Н
Молхова, Ж. авт, 1979. Наблюдения върху семантичната структура на глагола в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), с-ци3–14.
Subscribe to Синдикирай