Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Милева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Милева, В. авт, 1980. Характерна модална експресивност на императива от свършен вид с отрицание в полския език в съпоставка с българския книжовен език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци49–52.
Милева, В. авт, 1988. Някои основни типологични сходства между съвременния словашки и съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци69–72.
Милева, Р. & Грудкова, В. авт-ри, 1993. Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци119–120.
Милева, С. авт, 2001. Езикови модели за постигане на атрактивност в чешката и българската „жълта преса“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(2), с-ци22–32.
Subscribe to Синдикирай