Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Мечкова-Атанасова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1987. Бележки на говорещото лице, формулирани като условни, в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(3), с-ци5–8.
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1988. Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци16–22.
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1995. Akkusativ des Inhalts, Stabreim и привидно сходната българска кореннословна итерация. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(1), с-ци14–18.
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1990. Глаголни комбинации в сложни със70 тавни изречения с подчинено за осъществено условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), с-ци22–29.
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1992. Глаголни форми в сложните съставни изречения с подчинено за неосъществимо условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), с-ци17–23.
Мечкова-Атанасова, З. авт, 1992. Глаголни комбинации и сложни съставни изречения с подчинено за осъществимо условие в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), с-ци5–10.
Subscribe to Синдикирай