Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Марти  [Clear All Filters]
2006
Sels, L. авт, 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, с-ци 301–308.
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
1984
Марти, Р. авт, 1984. Формы аориста в древнеболгарском языке. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци6–21.
Subscribe to Синдикирай