Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Майер  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Майер, И. авт, 1991. Някои характерни елементи на съпоставителната фонетика в шведския и българския език (вокална система и прозодия). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), с-ци20–29.
Subscribe to Синдикирай