Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Author is Кювлиева  [Clear All Filters]
1983
Кювлиева, В. авт, 1983. Библиография на трудовете на ст. н. с. I ст. Кети Ничева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), с-ци116–121.
Кювлиева, В. авт, 1983. Стефан Илчев (1898–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), с-ци127–128.
1984
Кювлиева, В. авт, 1984. Библиография на трудовете на Зара Генадиева-Мутафчиева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци111–114.
Subscribe to Синдикирай