Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Кьосева  [Clear All Filters]
Статия в списание
Кьосева, З. авт, 1992. Единадесета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци112–113.
Subscribe to Синдикирай