Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Кънчев  [Clear All Filters]
Статия в списание
Кънчев, И. авт, 2003. Еухенио Косериу (1921–2002). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), с-ци139–141.
Кънчев, И. авт, 1976. За езиковия контакт между системи с различна структура. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), с-ци27–45.
Кънчев, И. авт, 1978. За разстоянията между фонемите и диференциалните признаци в консонантните системи на испанския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци52–65.
Кънчев, И. авт, 1992. Историческото и функционално единство на джудезмо с испанския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), с-ци112–117.
Кънчев, И. авт, 1992. Небриха ’92. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), с-ци99–101.
Кънчев, И. авт, 1988. Типологични паралели на притежателните местоимения в испанския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), с-ци5–12.
Subscribe to Синдикирай