Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Куева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Лашкова, Л. & Куева-Шверчек, Л. авт-ри, 1976. За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци139–148.
Subscribe to Синдикирай