Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Крилова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Крилова, Г. авт, 1980. Руският съюз да и неговите функционални еквиваленти в художествени преводи на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), с-ци18–25.
Subscribe to Синдикирай