Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Кочев  [Clear All Filters]
1981
Кочев, Н.Цв. авт, 1981. Гръцки и турски думи в Софрониевия превод на Езоповите басни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци63–68.
Subscribe to Синдикирай