Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Косеска-Тошева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Косеска-Тошева, В. авт, 1979. Отново по въпроса за екзистенциалните изречения. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци11–17.
Косеска-Тошева, В. авт, 2006. За синхронните изследвания в Полша. Българска реч, 12(2–3), с-ци14–17.
Subscribe to Синдикирай