Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 26 резултата:
Избор: Author is Константинов  [Clear All Filters]
Статия в списание
Константинов, К. авт, 1912. Писма от Париж. Демократически преглед, с-ци80-90; 212-220; 390-396.
Константинов, К. авт, 1923. На улицата. Писма от Париж. Вестник на жената, с-ци2-3.
Константинов, К. авт, 1924. Литературни бележки. Перспективи. Демократически преглед, 3, с-ци230–236.
Константинов, Ю. & Ковачева, М. авт-ри, 1988. Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), с-ци5–9.
Глава от книга
Константинов, К. авт, 1920. Предговор. В Димчо Дебелянов. Стихотворения. София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во, с-ци 1–15.
Анчев, П., Константинов, К. & Минков, С. авт-ри, 1986. Отровата на златната стрела. В Сърцето в картонена кутия. Варна: Георги Бакалов.
Константинов, К. авт, 1968. Неврастения. В Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.
Кафка, Ф. & Константинов, В. авт-ри, 2001. Грижата на бащата. В Преображението. Избрани разкази. Варна: LiterNet. Available at: http://liternet.bg/publish1/fkafka/preobrazhenieto/content.htm.
Константинов, К. авт, 1945. В Румъния. В Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура, с-ци 57–69.
Книга
Константинов, К. авт, 1936. Трета клас, София: Хемус.
Константинов, К. & Минков, С. авт-ри, 1986. Сърцето в картонена кутия, Варна: Георги Бакалов.
Константинов, К. авт, 1980. Разкази и пътепис, София: Български писател.
Константинов, К. авт, 1959. Път през годините : Спомени, София: Български писател.
Константинов, К. авт, 1966. Път през годините, София: Български писател.
Константинов, К. авт, 1981. Път през годините 2nd изд, София: Български писател.
Константинов, К. авт, 1937. По земята, София: Ив. Коюмджиев.
Константинов, К. авт, 1930. По земята, София: Печатница С. М. Стайков.
Константинов, К. авт, 1938. По земята 2nd изд, София: Иван Куюмджиев.
Константинов, К. авт, 1925. Любов. Разкази, София: Печатница С. М. Стайков.
Константинов, К. авт, 1920. Към близкия, София: Александър Паскалев.
Константинов, К. авт, 1991. Кръв 3rd изд, София: Хемус.

Страници

Subscribe to Синдикирай