Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Квоние  [Clear All Filters]
Статия в списание
Квоние, Й.Ивар авт, 1985. Възвратността в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с-ци15–30.
Subscribe to Синдикирай