Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Караангова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Караангова, М. авт, 1976. Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци116–125.
З
Караангова, М. авт, 1979. Заседание на Международната комисия по славянски книжовни езици в Минск. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци109–111.
Б
Караангова, М. авт, 1979. Белоруско-български фразеологични паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци59–66.
Subscribe to Синдикирай