Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Илчев  [Clear All Filters]
1980
Илчев, П. авт, 1980. Структурни принципи на глаголическата графика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци34–36.
1987
Илчев, П. авт, 1987. Наченки на морфемна сегментация в старобългарски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), с-ци62–66.
1993
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 1993. Български тълковен речник, София: БАН.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
1995
Илчев, П. авт, 1995. Кирил Мирчев (1902 – 1975). Българска реч, 1(4), с-ци9–10.
2006
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Subscribe to Синдикирай