Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Илчев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Георгиев, В.И. и съавт. ред-ри, 1971. Български етимологичен речник, София: БАН.
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 1993. Български тълковен речник, София: БАН.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
К
Илчев, П. авт, 1995. Кирил Мирчев (1902 – 1975). Българска реч, 1(4), с-ци9–10.
Н
Илчев, П. авт, 1987. Наченки на морфемна сегментация в старобългарски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), с-ци62–66.
С
Илчев, П. авт, 1980. Структурни принципи на глаголическата графика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), с-ци34–36.
Subscribe to Синдикирай