Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Желязкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Желязкова, В. авт, 1995. Тропарите в състава на Простия пролог. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), с-ци78–90.
Ч
Желязкова, В. авт, 2006. Чарлз Грибъл на 70 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30, с-ци100–106.
Ш
Желязкова, Т. авт, 1985. Шеста научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), с-ци117–120.
Subscribe to Синдикирай