Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Дренска  [Clear All Filters]
Статия в списание
Дренска, М. авт, 1988. Трета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци230–231.
Попова-Велева, И. & Дренска, М. авт-ри, 1998. Съпоставително изследване на полупряката реч във френския и португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 23(1–2), с-ци7–14.
Дренска, М. авт, 1991. Португалското глаголно време Pretérito Perfeto Composto и преводните му еквиваленти на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци28–36.
Дренска, М. авт, 1990. Пета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), с127.
Дренска, М. авт, 1987. Пета конференция по лингвистика и литература в Куба. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(5), с136.
Дренска, М. авт, 1984. Звукови съответствия на българския звук [ъ] в португалския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци40–51.
Дренска, М. авт, 1987. Втора среща на португалската асоциация по лингвистика в Лисабон. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), с-ци94–95.
Дренска, М. авт, 1983. Времетраенето на гласните в португалския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), с-ци25–44.
Subscribe to Синдикирай