Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Добрева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Добрева, Д. авт, 1984. За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци24–28.
Subscribe to Синдикирай