Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 13 резултата:
Избор: Author is Димитров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Димитров, Б. авт, 1981. Една история на Охрид от 1655 година. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(3), с-ци117–131.
Л
Димитров, Е. авт, 2009. Литературната титулатура. Литературен вестник, 19(4), с-ци6–7.
П
Димитров, М. авт, 1925. Психофизиология на смеха. Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет, Т. 21, с-ци1-263.
С
Димитров, Р.Алвар авт, 1989. Славянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), с121.
Subscribe to Синдикирай