Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Джамбазов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Джамбазов, П. авт, 1979. Външна и вътрешна деривационна мотивация (според наблюдения върху българския и руския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци3–11.
О
Джамбазов, П. авт, 1991. Обратна топонимична деривация в руския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(4), с-ци11–19.
Р
Джамбазов, П. авт, 1990. Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци20–26.
Subscribe to Синдикирай