Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Делева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Делева, А. & Степанов, Ц. авт-ри, 1998. Protobulgarica (Varia). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(4), с-ци89–100.
Делева, В. авт, 2012. Перифразата като дескрипция. Българска реч, 18(1), с-ци14–25.
Българска реч, Година XVIII / 2012, книга 1
Subscribe to Синдикирай