Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Гугуланова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Гугуланова, И. авт, 1979. Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци25–34.
О
Гугуланова, И. авт, 1979. Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци46–50.
Р
Гугуланова, И. авт, 1978. Резултати от развоя на ятовата фонема в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци66–73.
Subscribe to Синдикирай