Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 8 резултата:
Избор: Author is Гугуланова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гугуланова, И. авт, 1999. Българистиката в Лодзкия университет. Българска реч, 5(2–3), с-ци73–74.
Гугуланова, И. авт, 1979. Някои особености на синтактичните функции на прилагателното в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци25–34.
Гугуланова, И. авт, 2011. Спомен за проф. Петър Пашов (1.04.1931 – 5.04.2009). Българска реч, 17(3), с-ци71 – 73.
Гугуланова, И. авт, 1978. Резултати от развоя на ятовата фонема в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци66–73.
Гугуланова, И. авт, 1979. Относителни прилагателни за веществен произход в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци46–50.
Subscribe to Синдикирай